Grundejerforeningen Maglehøj

Sådan kontakter du os

E-mail: maglehoej.frv@Gmail.com

Facebook: Grundejerforeningen maglehøj

Generalforsamling :

Ordinær generalforsamling blev afholdt torsdag den 17. Marts 2016 kl. 19.30 i Frederiksværk-hallens mødelokale, hvor foreningen var vært til et stykke smørrebrød samt en øl/vand.

 

Dagsorden:

· Valg af dirigent

· Beretning ved formanden

· Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

· Forelæggelse af budget for det kommende år

· Indkomne forslag

1. Ændring af enkelte paragraffer i vedtægterne, idet alle paragraffer ikke er fulgt med udviklingen og derfor vil det kunne lette procedurer og arbejdsgange i grundejerforeningen, hvis de ændres. De paragraffer som ønskes ændret er følgende: §4, §6 og §13

* Ændring af indkaldelsesform, således at der er mulighed for at indkalde til generalforsamlinger via elektroniske medier, og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan forgå ved personligt udleveret brev, hvorpå et medlem fra fra hver husstand kvitterer, alternativt fremsendelse af indkaldelse  via E-boks.

* Ændring af foreningens muligheder for at betale regninger / udgifter,  således at dette kan foretages via netbank.

* Ændring af foreningens investeringsmuligheder således at vores indestående giver afkast

Alle vedtægtsændringer vil blive udformet af en advokat med rådgiveransvar.

2. Der stilles forslag om at indkaldelser til ekstraordinær generalforsamling, kan ske via et personligt overdraget  brev, hvor husstanden kvitterer for modtagelsen. De personer som ikke ønsker at modtage indkaldelsen på denne måde / eller ikke var på adressen og det derfor ikke var muligt at levere personligt, vil der blive fremsendt et anbefalet brev.

3.  Der indkøbes 2 stk. bærbar PC til brug for foreningens regnskabsfører samt sekretær for at lette deres arbejde.

4. Sommerfest.
Skal grundejerforeningen igen give tilskud til fest?

A. Foreningen donerer igen 20.000 kr. hvis der nedsættes et festudvalg.

B. Foreningen donerer 15.000 kr, hvis der nedsættes et festudvalg.

C. Foreningen donerer 10.000 kr, hvis der nedsættes et festudvalg.

D. Foreningen skal ikke længere donere penge til en fest.

· Valg af medlemmer til bestyrelsen.

·     Efter tur afgår, Niels Kilde, Tove Persen (ikke genvalg) Mette Wolff

· Valg af suppleant til bestyrelsen.

· Valg af revisor og revisorsuppleant

· Eventuelt

Næste generalforsamling den 15. marts 2017

Aktuel bestyrelsessammensætning:

Formand: Svend-Erik Nielsen

Kristtornvej 51

Sekretær: Lisa Andersson

Kristtornvej 27

Kasserer: Mikael Karlsen

Bukketornvej 31

Bestyrelsesmedlem: Alexander Lunde

Kristtornvej 21

Bestyrelsesmedlem: Grethe Abkjær

Kristtornvej 65

Suppleant: Mette Wolf

Kristtornvej 44